O nama

EKOVIT d.o.o. Vitez

Stubovi naše kompanije postavljeni su 1991. godine. Kompanija je tih godina nosila prepoznatljivo ime “California” d.o.o. Vitez i bavila se uslugama veleprodaje i maloprodaje roba široke potrošnje. Nakon završetka ratnih dešavanja “California” d.o.o. mijenja ime u “Ekovit” d.o.o. Vitez i pretežno se bavi uslugama računovodstva i konsaltinga. Osnivač kompanije je gospodin Suljo Viteškić, a vlasnici Mr.sci Sanjin Viteškić i prof. Šejla Viteškić.

Agencija za računovodstvo i konslating “Ekovit” d.o.o. Vitez već punih 27 godina radi u oblastima računovodstva i konsaltinga, posredovanja kao i prodaji roba široke potrošnje. Usluge iz oblasti računovodstva i konsaltinga su naš glavni biznis i kao takve zahtjevaju veliko znanje iz oblasti međunarodnih računovodstvenih standarda, međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, Zakona o privrednim društvima, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit, Zakona o PDV-u, Zakona o bankama i MKO, poreskih olakšica i slično.

o nama O nama racunovodstvo

Usluge računovodstva pružamo u Vitezu, Travniku, Zenici i Sarajevu dok usluge savjetovanja pružamo u cijeloj FBiH.

Naša kompanija ima tim od 10 osoba i to: 3 stalno uposlena i 7 stručnih saradnika za sve vrste djelatnosti.

Čime se bavimo i zašto da nam ukažete povjerenje

Nudimo Vam kompletnu uslugu u oblasti knjigovodstva, revizije i finansijskog konsaltinga:

usluge izrade studije o transfernim cijenama
usluge vezane za otvaranje kompanije ili obrta
obračuna plate
obračuna PDV-a
knjiženje izlaznih i ulaznih faktura
blagajničko poslovanje
plaćanje računa
plaćanje poreza i doprinosa
računovodstvo proizvodnje
računovodstvo obrtničkih radnji
računovodstvo neprofitnih organizacija
popunjavanje statističkih obrazaca i prijava i odjava radnika
izradu biznis planova
usluge savjetovanja vezanih za konsolidaciju, spajanje, pripajanje, direktne i indirektne poreze
izrada polugodišnjih i godišnjih izvještaja
izrada mjesečnih ili kvartalnih izvještaja za potrebe klijenta kao i mnoge druge usluge

Izaberite samo najbolje

Kontaktirajte nas i dozvolite da analiziramo Vašu kompaniju. Naše stručne osobe predložit će Vaš idealan paket usluga.

Kontakt